Dernekler
  |   54

Bu veri seti Küçükçekmece İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren dernekler listesini içermektedir.Eklenme Tarihi
26/06/2020
Ekleyen
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Güncellenme Tarihi
26/06/2020
Güncelleyen
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Veri Kaynakları
Veri Türü Veri Kaynağı
API Veriye Erişmek İçin Tıklayınız
XLS Veriye Erişmek İçin Tıklayınız